ดาวน์โหลดฟรี ฟอนต์อักษรไทยโบราณ โดยราชบัณฑิตยสภา

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้จัดทำ ชุดแบบอักษรหรือ ฟอนต์อักษรโบราณ 6 ชุด ได้แก่ อักษรไทยน้อย อักษรธรรมอีสาน อักษรธรรมล้านนา อักษรฝักขาม อักษรไทยนิเทศ และ อักษรขอมไทย นั้น ปัจจุบันได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 3 ชุด คือ อักษรไทยน้อย (RST-THNOI) อักษรธรรมอีสาน (RST-ISAN) และอักษรธรรมล้านนา (RST-LANNA) เปิดให้คนทั่วไปสามารถดาวน์โหลดไปใช้กันได้ฟรีครับ

ดาวน์โหลด ฟอนต์อักษรไทยโบราณ >> คลิก

ที่มา – สำนักงานราชบัณฑิตยสภา


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!