จ่ายค่าสมัครสอบ GAT PAT 9 วิชาสามัญ ที่เซเว่น ง่ายๆ ตลอด 24 ชั่วโมง

ชำระได้ 24 ชั่วโมง! ค่าสมัครสอบ GAT PAT และ 9 วิชาสามัญ 63 เมื่อยืนยันการสมัครสอบแล้ว พิมพ์ใบจ่ายเงิน ชำระได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-11 ทุกสาขา

การสอบ GAT PAT และ 9 วิชาสามัญ
โดยการสอบทั้ง 2 อย่างสมัครที่เว็บเดียวกัน คือ สทศ. www.niets.or.th นะครับ

?กำหนดการสมัคร GAT PAT
ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. – 9 ธ.ค. 2562

?กำหนดการสมัคร 9 วิชาสามัญ
ตั้งแต่วันที่ 5 ธ.ค. – 19 ธ.ค. 2562


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!