มาตรการพักชำระหนี้ของ ธอส 2564 ผลกระทบผ่อนบ้าน จากโควิด

ธนาคารอาคารสงเคราะห์มาตรการช่วยเหลือลูกค้า ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 อาทิ คนที่ขอสินเชื่อ หรือผ่อนบ้านกับ ธอส. สามารถเข้ารับมาตรการช่วยเหลือได้ ดังรายละเอียดด้านล่าง

มาตรการพักชำระหนี้ของ ธอส

  • พักชำระเงินต้น และจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน
  • พักต้น + จ่ายเฉพาะดอกรายเดือน โดยลดดอกลงเหลือ 3.90% ต่อปี
  • พักต้น+ ดอกเบี้ย 3 เดือน แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาพักชำระของมาตรการเดิม
  • พักต้น 3 เดือน วงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท
  • พักต้น + ดอก 4 เดือน และจะยกดอกเบี้ยที่พักชำระให้เมื่อสิ้นสุดสัญญา สำหรับวงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท รายได้ต่อเดือนไม่เกิน 35,000 บาท
  • พักต้น+ ดอกเบี้ย 6 เดือน สำหรับผู้ประกอบการ SMEs
  • พักต้น 12 เดือน + ขยายเวลา 10 ปี
  • พักชำระเงินต้นและลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 1% ต่อปี ระยะเวลา 4 เดือน สำหรับลูกค้าที่รายได้รับผลกระทบจากนักท่องเที่ยวประเทศกลุ่มเสี่ยง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://gfa.or.th/sfi/bank/index?bank=GHB


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!