GrabTaxi บุกภาคอีสาน เปิดให้บริการในอุบลฯ – ขอนแก่น แล้ว

Grab ผู้ให้บริการเรียกรถแท็กซี่ผ่านแอป ได้ขยายบริการ GrabTaxi ไปยังภาคอีสานของประเทศไทยแล้ว โดยเลือก 2 จังหวัดใหญ่หัวเมืองนำร่อง ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดขอนแก่น ทำให้ปัจจุบัน Grab ได้เปิดให้บริการครอบคลุม 7 จังหวัดและเมืองท่องเที่ยวหลักของไทยแล้ว ได้แก่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล, เชียงใหม่, เชียงราย, ภูเก็ต, พัทยา(ชลบุรี), อุบลราชธานี และขอนแก่น

ที่มา – อีเมลประชาสัมพันธ์


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!