มาตรการ พักชําระหนี้บ้านกสิกร 2564 ลดต้น ลดดอก ไม่เสียประวัติ

มาตรการ พักชําระหนี้บ้านกสิกร 2564 ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ด้วยการรวมหนี้ประเภทต่าง ๆ ที่ธนาคารกำหนด เพื่อแบ่งเบาภาระในการชำระหนี้ของลูกค้า โดยที่ลูกค้ายังสามารถใช้วงเงินบัตรที่เหลือได้ และจะไม่เสียประวัติข้อมูลเครดิตกับธนาคาร ทั้งนี้ ลูกค้าต้องใช้ที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกันในการเข้าร่วม ระยะเวลาการขอเข้าร่วมมาตรการ ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564

ข้อควรพิจารณาในการเข้าร่วมมาตรการ

  1. ต้องมีการจำนองหลักประกันที่เป็นประกันหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเดิม
  2. มีค่าใช้จ่ายในการจดจำนองและค่าอากรแสตมป์
  3. ต้องปิดบัตร หรือวงเงินสินเชื่อเดิม หรือถูกลดวงเงินบัตรเดิมลง
  4. มีประวัติปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับธนาคาร
  5. กรณีไม่สามารถชำระหนี้วงเงินสินเชื่อใหม่จากการรวมหนี้ได้ อาจถูกดำเนินการทางกฎหมายกับหลักประกันที่อยู่อาศัย
  6. ระยะเวลาในการผ่อนชำระยาวขึ้น

รายละเอียดมาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้โดยการรวมหนี้

  • เป็นการปรับปรุงโครงสร้างหนี้โดยการรวมหนี้ ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างหนี้สำหรับ ลูกหนี้รายย่อยด้วยวิธีการรวมหนี้ (Debt Consolidation)
  • ผู้ที่สามารถเข้าร่วมมาตรการนี้ได้ ได้แก่ ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19

รายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ >> คลิก


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!