[วิดิโอ] วิธีติดตั้งกล่องทีวีดิจิตอล (set top box)

ช่วงที่กำลังเปลี่ยนผ่านระบบทีวีในประเทศไทย จากอนาล็อคเป็นดิจิตอล สำหรับคนที่ใช้โทรทัศน์เครื่องเดิมหากต้องการรับชมทีวีดิจิตอล จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อผ่านกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล หรือ set top box และผมเชื่อว่ายังมีหลายคนที่ยังไม่เข้าใจว่ากล่องทีวีดิจิตอลนั้นมันทำงานอย่างไร หรือมีวิธีติดตั้งอย่างไร …ด้วยเหตุนี้ทาง กสทช. จึงได้จัดทำวิดิโอแนะนำหรือสรุปวิธีการดังกล่าว ออกมาให้ทุกท่านได้รับชมโดยทั่วกันครับ

เริ่มตั้งแต่กระบวนการรับคูปองเพื่อไปแลกซื้อกล่องทีวีดิจิตอล

แนะนำอุปกรณ์ที่ต้องใช้

แนะนำการเชื่อมต่อสายสัญญาณต่างๆ

รวมถึงการตั้งค่าเพื่อให้กล่องค้นหาสัญญาณทีวีดิจิตอล

เชิญชมกันได้เลยครับ :)


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!