รัฐบาลไอร์แลนด์ประกาศแผนบรอดแบนด์แห่งชาติ ความเร็วขั้นต่ำต้อง 30 Mbps !!

กระทรวงที่ดูและเรื่องการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ของไอร์แลนด์ประกาศแผนบรอดแบนด์แห่งชาติ ที่จะผลักดันให้ประชาชนภายในประเทศสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม จุดที่น่าสนใจคือมีการกำหนดความเร็วขั้นต่ำของอินเทอร์เน็ตบอร์ดแบนด์ไว้ที่ 30 Mbps !! แต่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไร เพราะในปัจจุบันประชากรอินเทอร์เน็ตของไอร์แลนด์ก็ใช้อินเทอร์เน็ตในระดับความเร็วที่ 70 – 100 Mbps กันอยู่แล้ว โดยจะเน้นการขยายจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไปยังพื้นที่ใหม่ๆ มากกว่า

สำหรับในประเทศไทยนั้นก็มีนโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติเหมือนกัน ซึ่งผมได้ไปหาข้อมูลมาแล้ว พบว่ามีการกำหนเความเร็วขั้นต่ำอยู่ในแผนด้วย โดยสำหรับครัวเรือน ห้องสมุดและสถานที่ราชการทั่วประเทศนั้นจะกำหนดความเร็วขั้นต่ำอยู่ที่ 4 Mbps, ในสถานศึกษาที่ 10 Mbps โดยกำหนดให้ได้ครอบคลุม 80% ของประเทศ ภายในปี 2558 และตามหัวเมืองใหญ่ๆ จะผลักดันให้ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านสาย Fiber optics ที่ความเร็วไม่ต่ำกว่า 100 Mbps อีกด้วย

ที่มา – Arstechnica


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!