วิธีลงทะเบียน พักชําระหนี้กรุงศรีออโต้ 2564 รอบ 3 รถยนต์/รถจักรยานยนต์

มาตรการช่วยเหลือลูกค้า กรุงศรี ออโต้ ต่อเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระยะที่สาม ทั้งรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ โดยในครั้งนี้จะแตกต่างจากระยะแรกและระยะสองเล็กน้อย มีทั้งในรูปแบบของการลดค่างวด การรวมหนี้ และปิดบัญชีก่อนกำหนด โดยสามารถลงทะเบียนได้จากลิงก์ด้านล่างนี้ครับ

สินเชื่อเช่าซื้อ

รถยนต์

1. ลดค่างวด ขยายระยะเวลาผ่อนชำระ
2. การรวมหนี้ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และ สินเชื่อรายย่อย
3. ปิดบัญชีก่อนกำหนด ลดดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ 50%
4. พักชำระค่างวด ( ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบรุนแรง )

รถจักรยานยนต์

1. ลดค่างวด ขยายระยะเวลาผ่อนชำระ
2. การรวมหนี้ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และ สินเชื่อรายย่อย
3. ปิดบัญชีก่อนกำหนด ลดดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ 50%

สินเชื่อจำนำทะเบียน

รถยนต์

1. ลดค่างวด ขยายระยะเวลาผ่อนชำระ
2. การรวมหนี้ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และ สินเชื่อรายย่อย
3. พักชำระค่างวด ( ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบรุนแรง )

รถจักรยานยนต์

1. ลดค่างวด ขยายระยะเวลาผ่อนชำระ
2. การรวมหนี้ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และ สินเชื่อรายย่อย

หากสนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงก์นี้เลยนะครับ
>> https://kautolink.com/1yr8Fi

คุณสมบัติเบื้องต้นของลูกค้า

  1. เป็นลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อกับ กรุงศรี ออโต้ ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2564
  2. ไม่เป็นสินเชื่อที่ค้างชำระเกิน 90 วัน ณ วันที่เข้าร่วมมาตรการ
  3. ไม่เป็นสินเชื่อที่อยู่ในขบวนการทางกฏหมาย ณ วันที่เข้าร่วมมาตรการ

เอกสารประกอบการพิจารณา

  1. สำเนาบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อ (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
  2. เอกสารยืนยันผลกระทบจาก โควิด-19 ที่มีผลต่อรายได้ของผู้เช่าซื้อ
  3. สำเนาบัตรประชาชนผู้ค้ำประกัน (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
  4. เอกสารยืนยันผลกระทบจาก โควิด-19 ที่มีผลต่อรายได้ของผู้ค้ำประกัน

 


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!