อกหัก !!

: ((ข้ออ้างหยุดอัพบล็อกชั่วคราว :- 555+(ขำตรงไหน)

แถมให้อีกเพลง(ตามคำขอ)


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!