Snip โปรแกรมจับภาพหน้าจอ+ทำสื่อการสอน โดยไมโครซอฟท์ (ดาวน์โหลดฟรี)

Snip โปรแกรมสำหรับจับภาพหน้าจอ (screen capture) ที่เป็นการต่อยอดมาจาก Snipping Tool ใน Windows แต่โปรแกรมนี้นอกจากจะจับภาพนิ่งมาเซพเป็นรูปภาพแล้ว ยังเพิ่มความสามารถในการอัดเสียงประกอบการบรรยาย พร้อมลูกเล่นการใช้ปากกาวาดประกอบสำหรับนำมาทำเป็นสื่อการสอนได้อีกด้วย

ดาวน์โหลด Snip ได้ที่ https://mix.office.com/Snip (รองรับ Windows 7 ขึ้นไป)


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!