my by CAT ให้โทรฟรี ตลอด 24 ช.ม.

my บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง 3G และ 4G จากบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เปิดให้บริการโทรฟรีภายในเครือข่าย my ทั่วประเทศตลอด 24 ชั่วโมง เพื่ออำนวย ความสะดวกในการติดต่อสื่อสารให้กับประชาชนในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ระหว่างเวลา 00.01 – 24.00 น.

ที่มา – อีเมลประชาสัมพันธ์


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!