PEA IHAPM เครื่องตรวจจับและควบคุมการใช้ไฟฟ้าผ่านแอป

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิดรายละเอียด PEA IHAPM เครื่องตรวจจับและควบคุมการใช้พลังงาน การใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ ฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดสามารถทำผ่านแอปพลิเคชัน PEA IHAPM บนสมาร์ทโฟน

Switch Remote Control

  • สามารถเปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกประเภทภายในบ้านได้ ผ่านแอปพลิเคชั่น PEA IHAPM
  • สามารถควบคุมและสั่งการเปิด-ปิดระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
  • สามารถควบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศและโทรทัศน์

AI System

  • สามารถแจ้งเตือนเมื่อไฟฟ้าขัดข้อง
  • ตรวจสอบพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าแบบผิดปกติได้ เช่น การลิมปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า
  • สามารถทำงานร่วมกับกล้องวงจรปิด ตรวจจับใบหน้าและแจ้งเตือน

Power Monitoring

  • ตรวจสอบการใช้พลังงานแบบ realtime ได้
  • แสดงปริมาณการใช้ไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า
  • ตรวจสอบข้อมูลการใช้พลังงานย้อนหลังได้

ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!