หลังวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 พาวเวอร์แบงค์ ต้องมี มอก. ฝ่าฝืนมีโทษ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ประกาศแจ้งเตือน แบตเตอร์รี่สำรองหรือ Power Bank ว่าเป็นสินค้าควบคุม ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป ต้องได้รับมาตรฐาน มอก. เหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป หากฝ่าฝืนมีโทษ ตั้งแต่จำคุก 6 เดือน ไปจนปรับถึง 2 ล้านบาท ยกเว้นสินค้าที่นำเข้าก่อนวันที่บังคับใช้กฏใหม่ดังกล่าว


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!