วิธีจองสลาก ธอส. ชุดวิมานเมฆ 2562 ก่อนเปิดจำหน่ายจริง (มีจำกัดแค่ 27,000 หน่วย)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดให้ผู้ที่สนใจจะซื้อสลากออมทรัพย์ ธอส.ชุดวิมานเมฆ หน่วยละ 1 ล้านบาท สามารถสั่งจองการซื้อล่วงหน้าได้ ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ค. – 15 ส.ค. 2562 กรณีที่มีผู้แจ้งความประสงค์จะซื้อเกิน 27,000 หน่วย ธนาคารกำหนด Random รายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์วันที่ 19 สิงหาคม 2562

สำหรับขั้นตอนการจองสลากนั้น หากใครที่ยังไม่มีบัญชีเงินฝากกับ ธอส. จะต้องเปิดบัญชีเงินฝากก่อน ขั้นต่ำ 500 บาท (เงินเข้าไปอยู่ในบัญชี) เพื่อจองซื้อสลากได้ไม่เกิน 5 หน่วย ต่อ 1 ราย และยังไม่จำเป็นต้องฝากเงินให้ครบจำนวนที่จองซื้อในวันที่เปิดบัญชี และผู้เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์รับโชคสามารถผูกการใช้บริการกับ Mobile Application : GHB All เพื่อรับการแจ้งเตือนผลการ Random รายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์ซื้อสลากและรายชื่อสำรอง (ในกรณีที่มีผู้จองซื้อสลากเกิน 27,000 หน่วย) ที่ธนาคารกำหนดไว้ในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 รวมถึงสามารถตรวจสอบวันที่ธนาคารกำหนดให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ซื้อสลากต้องฝากเงินเข้าบัญชีให้ครบตามจำนวนหน่วยที่ได้รับสิทธิ์ต่อไป

 


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!