ซื้อ/จองตั๋ว นครชัยแอร์ ด้วย Rabbit LINE Pay รับเงินคืน 50 บาท

ซื้อตั๋วโดยสารนครชัยแอร์ รับเงินคืนสูงสุด 50 บาท เมื่อชำระค่าตั๋วโดยสาร ผ่าน Rabbit LINE Pay โปรโดนใจแบบนี้ มาซื้อกันเลย!! ตั้งแต่ 1 เม.ย. – 30 ก.ย. 62

เงื่อนไขและข้อตกลง

1. รับเงินคืนสูงสุด 50 บาท/เดือน/บัญชี เมื่อชำระค่าตั๋วโดยสารนครชัยแอร์ ผ่าน Rabbit LINE Pay มูลค่า 100 บาทขึ้นไป/รายการ

2. จำกัดสิทธิ์รับเงินคืน 25 บาท/รายการ และสูงสุด 2 รายการ/เดือน/บัญชี

3. รับเงินคืนเข้ากระเป๋า Rabbit LINE Pay เท่านั้น

4. ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 เม.ย. 62 – 30 ก.ย. 62

5. โปรโมชั่นนี้ใช้ได้เฉพาะช่องทางซื้อตั๋วออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ นครชัยแอร์เท่านั้น

6. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเดินทาง เช่น การเลื่อนตั๋วโดยสาร การคืนตั๋วโดยสาร หรือยกเลิกตั๋วโดยสาร และอื่นๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขนครชัยแอร์ บริษัทฯ และขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเงินคืนค่ากิจกรรมส่งเสริมการขาย (Cashback)ในส่วนที่ลูกค้าได้รับจากรายส่งเสริมการขายดังกล่าว โดยมีมูลค่าเท่ากับเงินคืนที่ลูกค้าได้รับจากรายการนั้นๆ

7. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน แทนหรือโอนไปเป็นเงินสด ไม่ว่าในกรณีใดๆ

8. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

9. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!