เข้า Regedit ไม่ได้ ! Task Manager ไม่ทำงาน ! Folder Option หาย ! (และอื่นๆ) แก้ได้ด้วย Re-Enable !!!


อาการตามหัวข้อที่ผมจั่วไป ผู้ใช้ Windows หลายๆท่านคงเคยพบเคยเห็น กับการการผิดปกติในการทำงานของ Windows ของเรา อันมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการไม่ประสงค์ดีของเหล่า ไวรัส หรือโทรจัน ตอนนี้ผมมีโปรแกรม Re-Enable มาแนะนำ เป็นโปรแกรมที่จะช่วยซ่อมอาการผิดปกติใน Windows เหล่านี้ให้หายไป !!

หน้าตาโปรแกรม


คุณสมบัติของโปรแกรมนี้ที่สามารถแก้ไขได้ก็จะมีเช่น
– เข้า Regedit ไม่ได้
– เข้า CMD ไม่ได้
– ใช้ System Restore ไม่ได้
– ใช้ Run ไม่ได้
– Folder Option หาย
– Task Manager ไม่ทำงาน
– เข้า Msconfig ไม่ได้
เป็นต้น

สามารภดาวน์โหดลโปรแกรมนี้ ได้ที่
http://www.tangosoft.co.uk/re-enable%20v2.html


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!