แอพพจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสภา (แปลไทยเป็นไทย) เปิดให้ดาวน์โหลดแล้ว

หลังจากโปรโมทมาล่วงหน้ามาก่อนแล้ว ตอนนี้ทางสำนักงานราชบัณฑิตยสภาก็ได้เปิดให้คนทั่วไปได้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นพจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสภาออกมาแล้วในชื่อแอพ Royal Society พร้อมกับแอพ Read and Write ที่จะช่วยให้เราอ่านคำยากหรือเขียนคำที่มักสะกดผิดได้อีกด้วย ทั้งในระบบ Android, iOS และ Windows Phone

Royal Society

เป็นแอพพจนานุกรมไทยสำหรับใช้ความหมายของคำในภาษาไทย (แปลไทยเป็นไทย) โดยใช้ฐานข้อมูลจากราชบัณฑิตยสภาซึ่งมีความน่าชื่อถือได้

ดาวน์โหลดแอพ Royal Society

Read and Write

Read and Write ชื่อแอพภาษาไทยว่า “อ่านและเขียนอย่างไร” เป็นแอพรวมคำยาก คำที่ใช้เขียนผิด+อ่านผิดบ่อยๆ

ดาวน์โหลดแอพ Read and Write


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!