ปฏิทินเงินเดือน 2563 ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ (จากกรมบัญชีกลาง)

กรมบัญชีกลาง เปิดปฏิทินการจ่ายเงินเดือนของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ประจำเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2563 เงินจะเข้าบัญชีวันไหนบ้าง ติดตามกันได้ครับ

 • เดือน มกราคม 2563 >> วันที่ 28 มกราคม 2563
 • กุมภาพันธ์ 2563 >> วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
 • เดือน มีนาคม 2563 >> วันที่ 26 มีนาคม 2563
 • เดือน เมษายน 2563 >> วันที่ 27 เมษายน 2563
 • เดือน พฤษภาคม 2563 >> วันที่ 26 พฤษภาคม 2563
 • เดือน มิถุนายน 2563 >> วันที่ 25 มิถุนายน 2563
 • เดือน กรกฎาคม 2563 >> วันที่ 27 กรกฎาคม 2563
 • เดือน สิงหาคม 2563 >> วันที่ 26 สิงหาคม 2563
 • เดือน กันยายน 2563 >> วันที่ 25 กันยายน 2563
 • เดือน ตุลาคม 2563 >> วันที่ 27 ตุลาคม 2563
 • เดือน พฤศจิกายน 2563 >> วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
 • เดือน ธันวาคม 2563 >> วันที่ 25 ธันวาคม 2563

ที่มา : กรมบัญชีกลาง


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!