แลก M Point เป็นโค้ดส่วนลด Robinhood ได้ สูงสุด 500 ลสม

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต SCB M VISA แลกคะแนนสะสม M Point เพื่อรับโค้ดส่วนลดแอพสั่งอาหาร Robinhood สูงสุด 500 บาท ระหว่างวันที่ 8 ธ.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63

แลกคะแนนสะสม M Point ผ่าน M Card แอปพลิเคชัน รับโค้ดส่วนลด Robinhood สูงสุด 500 บาท
 • แลก 500 M Point  รับโค้ดส่วนลด มูลค่า 100 บาท
  จำกัด 3,000 สิทธิ์ / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • แลก 1,500 M Point รับโค้ดส่วนลด มูลค่า 300 บาท
  จำกัด 1,000 สิทธิ์ / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการาย
 • แลก 2,500 M Point รับโค้ดส่วนลด มูลค่า 500 บาท
  จำกัด 500 สิทธิ์ / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
เงื่อนไข
 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต SCB M VISA ทุกประเภท แลกคะแนนสะสม M Point ผ่าน M Card แอปพลิเคชันเพื่อรับโค้ดส่วนลดใช้ใน Robinhood Application ระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563
 • กดแลกคะแนนเพื่อรับโค้ดส่วนลด ผ่าน M Card Application
 • แลก 500 M Point รับ โค้ดส่วนลด มูลค่า 100 บาท จำกัด 3,000 สิทธิ์ / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • แลก 1,500 M Point รับ โค้ดส่วนลด มูลค่า 300 บาท จำกัด 1,000 สิทธิ์ / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการาย
 • แลก 2,500 M Point รับ โค้ดส่วนลด มูลค่า 500 บาท จำกัด 500 สิทธิ์ / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • จำกัดสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 4,500 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • ไม่จำกัดยอดซื้อขั้นต่ำใน Robinhood Application แต่ต้องไม่น้อยกว่ามูลค่าโค้ดส่วนลดที่ได้รับ
 • คะแนนสะสมที่แลกแล้วไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันอื่นได้
 • ผู้ถือบัตรต้องมีคะแนนสะสม M Point เพียงพอในวันที่กดรับสิทธิ์ และไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้าได้ (Point Advance)
 • กรณีแลกรับสิทธิ์แล้วไม่สามารถขอยกเลิกหรือขอคืนสิทธิ์ได้
 • ในกรณีที่มีการกดรับสิทธิ์แล้ว ไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยให้ในทุกกรณี
 • กรณีกดรับสิทธิ์แต่ยังไม่นำมาใช้ สามารถใช้สิทธิ์ได้จนถึงวันที่่ 31 มีนาคม 2564 และตรวจสอบการใช้สิทธิ์ย้อนหลังได้ที่ เมนู ประวัติ M Coupon ในแถบ My Account ด้านมุมขวาล่าง
 • ธนาคารและบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและบริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป เป็นที่สุด
 • ธนาคาร ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริการ และไม่ต้องรับผิดชอบความเสียหายจากการซื้อหรือบริการดังกล่าว กรณีประสบปัญหาในการซื้อหรือบริการโปรดติดต่อบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัดโดยตรง
 • ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ M Card แอปพลิเคชัน หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม SCB M CALL CENTER โทร.1295

ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!