วิธีแชร์เครื่องปริ้น Windows 11 ทำเองได้ง่ายๆ

การแชร์เครื่องพิมพ์ (Printer Sharing) คือการทำให้เครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ใดบนเครือข่ายสามารถใช้งานได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นบนเครือข่ายเดียวกัน ซึ่งสามารถแชร์เครื่องพิมพ์ได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือผ่านทางสาย LAN ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าและประเภทของเครื่องพิมพ์ที่ใช้งาน

การแชร์เครื่องพิมพ์มีประโยชน์หลายอย่าง เช่น สามารถใช้เครื่องพิมพ์ได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์หลายๆ ตัว สามารถปริ้นเอกสารจากเครื่องพิมพ์เครื่องเดียวกัน

วิธีการแชร์เครื่องพิมพ์บน Windows 11

 1. เปิดเครื่องพิมพ์และตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์นั้นสามารถใช้งานได้อย่างปกติ
 2. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการแชร์เครื่องพิมพ์บนนั้น
 3. ไปที่ “Settings” จากนั้นเลือก “Devices”
 4. คลิกที่ “Printers & scanners” แล้วคลิกที่ “Add a printer or scanner”
 5. รอระบบทำการค้นหาเครื่องพิมพ์ในเครือข่าย และเมื่อพบเครื่องพิมพ์แล้ว คลิกที่ชื่อเครื่องพิมพ์ที่ต้องการแชร์ และทำการตั้งค่าต่างๆ ตามที่ต้องการ
 6. ตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว เครื่องพิมพ์สามารถทำงานได้

วิธีการแชร์เครื่องพิมพ์ด้วยสาย LAN ใน Windows 11

 1. เปิดเครื่องพิมพ์และตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์นั้นสามารถใช้งานได้อย่างปกติ
 2. นำสาย LAN มาต่อกับเครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์ที่ต้องการแชร์เครื่องพิมพ์บนนั้น
 3. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการแชร์เครื่องพิมพ์บนนั้น
 4. ไปที่ “Settings” จากนั้นเลือก “Devices”
 5. คลิกที่ “Printers & scanners” แล้วคลิกที่ “Add a printer or scanner”
 6. รอระบบทำการค้นหาเครื่องพิมพ์ในเครือข่าย และเมื่อพบเครื่องพิมพ์แล้ว คลิกที่ชื่อเครื่อง

ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!