Siriraj Connect : แอพจองคิว นัดหมาย ของโรงพยาบาลศิริราช

Siriraj Connect แอพพลิเคชั่นที่จะช่วยอำนวยแก่ผู้เข้ารับบริการต่างๆ ของโรงพยาบาลศิริราช ซึ่งจะสามารถเรียกดูข้อมูลทั่วไป หรือข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของโรงพยาบาล รวมทั้งสามารถเข้าถึงข้อมูลการนัดหมาย, คิวการรับบริการในจุดต่างๆ และการตรวจสอบสิทธิในการรับบริการของตัวเอง รวมทั้งสามารถส่งเอกสารเพื่อรับรองสิทธิการรักษาล่วงหน้าได้ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์พกพาต่างๆ เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดูทันสมัย และสะดวกสบาย รวมทั้งสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลศิริราช

ฟีเจอร์ที่สำคัญของแอพ Siriraj Connect ได้แก่ ระบบคิว, ระบบนัดหมาย, ระบบเวชชระเบียน, ระบบส่งต่อผู้ป่วย, ระบบการชำระเงิน, แผนที่, ข้อมูลด้านยา และข้อมูลทั่วไป

โหลดแอพ Siriraj Connect : สำหรับ Android | สำหรับ iOS


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!