ลงทะเบียนมาตรการ กยศ พักชําระหนี้ ล่าสุด 2564 ผ่อนนานขึ้น 30 ปี

กยศ. ออกมาตรการ ปรับโครงสร้างหนี้สู้ภัยโควิด ผ่อนสูงสุด 30 ปี หักเงินเดือนขั้นต่ำเพียง 10 บาท สำหรับผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างผ่อนชำระหนี้ที่ยังไม่ถูกฟ้องคดี หากไม่สามารถผ่อนชำระเงินคืนตามสัญญา กองทุนจะให้ผู้กู้ยืมทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ โดยขยายระยะเวลาผ่อน และเปลี่ยนเงื่อนไข เพื่อให้มีระยะเวลาในการผ่อนชำระมากขึ้น สามารถผ่อนได้สูงสุด 30 ปี แต่ในการชำระเงินงวดสุดท้ายผู้กู้ยืมต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ และมีส่วนลดเบี้ยปรับโดยให้ชำระในงวดสุดท้าย ทั้งนี้

นอกจากนั้น กองทุนยังมีแนวทาง แบ่งเบาภาระของผู้ที่ถูกหักเงินเดือน โดยสามารถขอปรับลดจำนวนเงินที่หัก เหลือเพียง 10 บาทต่อเดือน มีผลตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 – มิถุนายน 2565 ทั้งนี้ ผู้กู้ยืมสามารถแจ้งความประสงค์ ขอปรับจำนวนเงินดังกล่าว ผ่านแอปพลิเคชัน กยศ.Connect แต่ยังคงมีหน้าที่ไปชำระส่วนต่าง ตามจำนวนเงินงวดที่ต้องชำระตามเงื่อนไขของสัญญา

ผู้กู้ยืมสามารถแจ้งความประสงค์ขอปรับโครงสร้างหนี้ได้ที่แอปพลิเคชัน กยศ.Connect หรือทางเว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th (คลิก) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!