กรุงไทย พักชําระหนี้ Archive


Latest Posts

รายละเอียด พักชําระหนี้กรุงไทย 2564 ระยะ 3 ลงทะเบียน 19 ก.ค. นี้

ธนาคารกรุงไทย ออกมาตรการเร่งด่วน พักชําระหนี้กรุงไทย 2564 ช่วยลูกค้า SME และรายย่อยที่ต้องปิดกิจการจากมาตรการของทางการ พร้อมรวม 7 มาตรการช่วยเหลือลูกค้าบุคคลและธุรกิจ ช่วยลูกค้าฝ่าวิกฤติ COVID-19 พักชำระเงินต้น และดอกเบี้ย นาน 2 เดือน สำหรับลูกหนี้ทั้งที่เป็นนายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบการทั้งในพื้นที่ควบคุมฯ และนอกพื้นที่ควบคุมฯ ที่ต้องปิดกิจการจากมาตรการของทางการ เริ่มตั้งแต่งวดการชำระหนี้เดือนกรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป แจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่ 19 ก.ค. – 15 ส.ค. 64 ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือ หน่วยงานที่ดูแลสินเชื่อ ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet