ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พักชําระหนี้ Archive


Latest Posts

เตรียมลงทะเบียน พักชําระหนี้ ธอส. ล่าสุด 2564 ทั้งต้นและดอก นาน 3 เดือน

ธอส. (ธนาคารอาคารสงเคราะห์) ประกาศ 2 มาตรการเร่งด่วน พักชำระหนี้เงินต้นและพักชำระดอกเบี้ยนาน 3 เดือน ช่วยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากการประกอบอาชีพ / ธุรกิจ / การค้า เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 สำหรับลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติ และสำหรับลูกค้าที่มีสถานะ NPL หรือลูกหนี้ NPL ที่อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้ พักชำระเงินต้นและพักชำระดอกเบี้ย ระยะเวลาให้ความช่วยเหลือ 3 เดือน (ส.ค. – ต.ค. 64) ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ค. 64 เวลา 9.00 น. ถึง – 29 ส.ค. 64