ประกันสังคมมาตรา 40 คืออะไร Archive


Latest Posts

คุณสมบัติ และขั้นตอนสมัคร ประกันสังคมมาตรา 40 ง่ายๆ ไม่ต้องไปไหนไกล 2564

สำนักงานประกันสังคม เปิดเผยช่องทางสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ง่าย ๆ ได้หลายช่องทาง ได้สิทธิความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ถึง 3 ทางเลือก เพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียว พร้อมจ่ายเงินสมทบทันที ทุกช่องทางการสมัครและชำระเงินไม่เสียค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet