พักชำระหนี้บัตร KTC Archive


Latest Posts

ลงทะเบียน พักชำระหนี้บัตร KTC / บัตรกรุงไทย 2564 พักทั้งต้นและดอก นาน 2 เดือน

มาตรการ พักชำระหนี้บัตร KTC และบัตรกรุงไทย เพื่อแบ่งเบาภาระของสมาชิก KTC ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 สำหรับสมาชิกผลิตภัณฑ์ KTC ทุกประเภททีได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งอาศัย หรือทำงาน ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือนอกเขตพื้นที่ควบคุมที่ต้องปิดกิจการตามประกาศของ ศบค. บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จึงมีมาตรการพักชำระเงินต้น และดอกเบี้ยฯ ระยะเวลา 2 รอบบัญชีหรืองวด โดยสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 – 15 สิงหาคม 2564 ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet