พักชําระหนี้กรุงศรี Archive


Latest Posts

ลงทะเบียน พักชําระหนี้บัตรเครดิตกรุงศรี 2564 นาน 2 เดือน ,ขยายการผ่อน 99 เดือน

บัตรเครดิต กรุงศรี ออกมาตรการพักชำระหนี้สมาชิกบัตรที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมโควิด-19 ได้แก่ สมาชิกพนักงาน ลูกจ้าง หรือเจ้าของกิจการที่อยู่ในธุรกิจที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ หรือได้รับผลกระทบจากธุรกิจที่ปิดตัวลงตามประกาศของทางศบค. ด้วยมาตรการพักชำระหนี้นานสูงสุด 𝟮 รอบบัญชี* เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระ เป็นทางเลือกให้ลูกค้าสามารถรักษาเครดิตทางการเงินที่ดีไว้ และสอดรับกับนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย ลงทะเบียนตั้งแต่ 19 ก.ค. 64 – 18 ส.ค. 64 ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet