พักชําระหนี้กสิกรสินเชื่อบ้าน Archive


Latest Posts

เปิดลงทะเบียน พักชําระหนี้กสิกร 64 ช่วยโควิด ทั้งต้นและดอก

ธนาคารกสิกรไทยช่วยแบ่งเบาภาระให้ลูกค้า SME และลูกค้ารายย่อยที่ต้องปิดกิจการจากมาตรการของทางการ ด้วยมาตรการพักชำระหนี้เป็นเวลา 2 เดือน โดยลูกค้าที่สามารถเข้าร่วมมาตรการนี้คือ ลูกค้าทั้งที่เป็นนายจ้าง และลูกจ้างในสถานประกอบการที่ต้องปิดกิจการในพื้นที่ควบคุมฯ (10 จังหวัด) รวมถึงลูกหนี้ที่ต้องปิดกิจการที่อยู่นอกพื้นที่ควบคุมฯ เช่น ร้านนวด-สปา ร้านเสริมความงาม ร้านขายของในห้างสรรพสินค้า เป็นต้น และ ลูกหนี้ไม่เป็น NPL ณ วันที่ลงทะเบียนมาตรการช่วยเหลือ ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet