พักชําระหนี้บ้านกสิกร Archive


Latest Posts

มาตรการ พักชําระหนี้บ้านกสิกร 2564 ลดต้น ลดดอก ไม่เสียประวัติ

มาตรการ พักชําระหนี้บ้านกสิกร 2564 ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ด้วยการรวมหนี้ประเภทต่าง ๆ ที่ธนาคารกำหนด เพื่อแบ่งเบาภาระในการชำระหนี้ของลูกค้า โดยที่ลูกค้ายังสามารถใช้วงเงินบัตรที่เหลือได้ และจะไม่เสียประวัติข้อมูลเครดิตกับธนาคาร ทั้งนี้ ลูกค้าต้องใช้ที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกันในการเข้าร่วม ระยะเวลาการขอเข้าร่วมมาตรการ ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564 ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet