พักชําระหนี้ออมสิน 2564 Archive


Latest Posts

รายละเอียด ออมสินพักหนี้ โควิด 2564 ให้นาน 6 เดือน ทั้งต้นและดอกเบี้ย (ล่าสุด)

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรือมีรายได้ลดลงจากผลกระทบสถานการณ์ระบาดของโควิด 19 ด้วยมาตรการพักชำระหนี้ ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย สูงสุด 6 เดือน (งวดเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2564) ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมมาตรการ ลูกค้าสินเชื่อรายย่อย วงเงินกู้ไม่เกิน 200,000 บาท ที่ไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน (ยกเว้น ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ) ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet

เว็บลงทะเบียน พักชําระหนี้ออมสิน 2564 รอบ 3

มาตรการพักชำระหนี้ในปี 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ของธนาคารออมสินก็ออกมาแล้วครับ สามารถเลือกแผนการผ่อน/พักชำระหนี้ได้ผ่านทางเว็บไซต์และแอพ MyMo เพื่อลดภาระการผ่อนชำระหนี้รายเดือน และบรรเทาปัญหาสภาพคล่องแก่ลูกหนี้สินเชื่อธนาคารออมสินที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์โควิด 19 มีทั้งลูกค้าบุคคล / ครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิต และสินเชื่อบัตรเงินสด และปรับโครงสร้างหนี้ลูกหนี้รายย่อยโดยวิธีการรวมหนี้ ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet