วิธีจองวัคซีน Sinopharm Archive


Latest Posts

วิธีจอง ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (CRA SINOP) ราคาโดสละ 777 บาท

วัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” สำหรับประชาชน เปิดจองรอบแรก จำนวน 40,000 ราย สำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดในกรุงเทพ ปริมณฑล และ 4 จังหวัดภาคใต้ 1 บัตรประชาชนต่อ 1 สิทธิ์ จองวัคซีนซิโนฟาร์ม ราคา 1,554 บาท (โดสละ 777 บาท) รับวัคซีน 2 โดส และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์บริจาคสมทบครึ่งโดสให้กับผู้ด้อยโอกาส กำหนดการเปิดจอง วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 8:00 น. ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet