เทคโนโลยีการศึกษา Archive


Latest Posts

เทคโนโลยีการศึกษา – ประสบการณ์ใหม่ของการเรียนรู้ และ ทำงาน

ทุกวันนี้โลกเปลี่ยนไปวันต่อวัน รวมถึงกระบวนการศึกษาก็เช่นกัน ที่จะไม่มีรูปแบบการเรียนการสอนแบบเดิมอีกต่อไป เมื่อเทคโนโลยีกำลังเข้ามา ทักษะแบบเดิมๆ กำลังจะหายไป ภาษาที่ใช้สื่อสารระหว่างบุคคล คงไม่เพียงพอ แต่ต้องมีภาษาและวิธีคิดที่มนุษย์จะมีปฏิสัมพันธ์กับระบบคอมพิวเตอร์ ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet