โตโยต้าลีสซิ่งพักชําระหนี้รอบ3 Archive


Latest Posts

พักชําระหนี้โตโยต้าลีสซิ่ง 2564 รอบ 3 ลงทะเบียนผ่านแอพ TLT Simply

มาตราการพักชำระหนี้ช่วยเหลือลูกค้าตโยต้าลีสซิ่ง ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตไวรัส COVID-19 รอบ 3 (ระลอกใหม่) > ทางเลือกที่ 1 พักชำระหนี้ 3 งวด เลื่อนการชำระค่างวด สูงสุดไม่เกิน 3 งวด โดยมีค่าดำเนินการ (ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้ ณ วันเริ่มต้นพักชำระหนี้ ตลอดจนถึงวันปิดสัญญา)  และทางเลือกที่ 2 ปรับโครงสร้างหนี้ ลดค่างวด โดยขยายเวลาชำระหนี้ (ค่างวดที่ลดลงขึ้นอยู่กับจำนวนงวดที่ได้มีการขยายออกไปจากเดิม ซึ่งคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยเดิม)​ ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet