ai Archive


Latest Posts

ดีแทคร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) เปิดตัว AI Lab

ดีแทคและสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมเปิดตัวห้องปฏิบัติการล้ำสมัยด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI Lab) มุ่งพัฒนาและเชื่อมต่อศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลกับกรณีศึกษาจริงทางธุรกิจที่ดีแทคจัดทำขึ้น ทั้งนี้การจัดตั้ง dtac AI Lab ยังสนับสนุนยุทธศาสตร์ของดีแทคในด้านปัญญาประดิษฐ์ และความมุ่งมั่นในการฝึกอบรมคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถด้านดิจิทัลสำหรับประเทศไทย ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet

Ai Viewer โปรแกรมเล็กๆไว้เปิดดูไฟล์ .AI (Illustrator)

Ai Viewer เป็นโปรแกรมเล็กๆ สำหรับใช้เปิดดูไฟล์ .AI ที่เป็นของโปรแกรม Adobe Illustrator ซึ่งปกติไฟล์ .AI จะต้องเปิดกับตัวโปรแกรม Illustrator เท่านั้น แต่ Ai Viewer จะช่วยให้เราดูไฟล์ .AI ได้โดยไม่ต้องผ่านโปรแกรม Illustrator เหมาะสำหรับใช้เพียงเปิดดูไฟล์งานที่ทำไว้ในเครื่องที่ไม่ได้ลง Illustrator หรือตอนนำเสนองานกับลูกค้านอกสถานที่ ซึ่งโปรแกรมนี้จะสามารถเปิดดูภาพในไฟล์ได้เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถแก้ไขได้นะครับ :D ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet