AMR Archive


Latest Posts

AMR to MP3 : โปรแกรม แปลงไฟล์ AMR เป็นไฟล์ MP3

AMR to MP3 Converter โปรแกรมแปลงไฟล์เสียงที่อยู่ในนามสกุล .AMR (ส่วนใหญ่จะเป็นไฟล์ที่ได้มาจากการอัดเสียงในโทรศัพท์) ให้เป็นไฟล์ .MP3 ปกติ ซึ่งจากที่ผมลองใช้แล้วปรากฏว่าได้ผลดีทีเดียวเลยครับ ใช้งานง่าย แถมยังเป็นโปรแกรมฟรีอีกด้วย อ้อ นอกจากจะแปลงไฟล์ AMR เป็น MP3 ได้แล้ว ยังสามารถแปลง MP3 เป็น AMR ได้อีกด้วยครับ :D ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet