bootable Archive


Latest Posts

ทำ USB Drive/Flash Drive สำหรับใช้บูต/ติดตั้ง Windows 7 ด้วย Bootable USB 2010 !!

Bootable USB 2010 เป็นโปรแกรมสำหรับทำให้ USB Drive หรือ Flash Drive(แฟลชไดรว์) หรือ แฮนดี้ไดรว์ (แล้วแต่จะเรียก – -) ให้สามารถบูตเพื่อติดตั้ง Windows 7 ได้ กล่าวคือ เป็นการสร้างตัวติดตั้ง Windows 7 ผ่านทาง USB นั่นเอง ไม่ต้องใช้แผ่น DVD ให้สิ้นเปลืองแต่อย่างใด สามารถพกพาไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวก และไม่ต้องกลัวแผ่นเสียอีกด้วย ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet