Callcenter Archive


Latest Posts

นัดหมาย คอลเซ็นเตอร์ทรู ให้โทรมาหาเราง่ายๆ ผ่าน Booking Service

กลุ่มทรูเปิดตัวบริการใหม่ Booking Service หรือการนัดหมายคอลเซ็นเตอร์แบบล่วงหน้าให้เป็นฝ่ายโทรมาหาเรา หรือนัดหมายเพื่อไปใช้บริการที่ทรูช็อป ตัดปัญหาการรอสายนาน/ไม่มีคนรับ เวลาโทรไปหา หรือไม่ต้องไปรอคิวนานที่ทรูช็อป ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet