CleanMyDrive Archive


Latest Posts

CleanMyDrive 2 โปรแกรมลบไฟล์ขยะ และจัดการไดรว์สำหรับเครื่องแมค

มีโปรแกรมสำหรับคนใช้แมค (OS X) มาแนะนำครับ ชื่อโปรแกรม CleanMyDrive 2 เป็นโปรแกรมที่จะช่วยเราลบไฟล์ขยะ (junk files) หรือไฟล์ของระบบที่ไม่มีประโยชน์ให้ออกไปจากฮาร์ดไดรว์ หรืออุปกรณ์ดิสก์ต่อพ่วง (เช่น External Harddisk/Flash Drive) ให้ได้พื้นที่กลับคืนมาเพิ่ม ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet