code name Archive


Latest Posts

114 ตัวอย่างโค้ดเนมในการพัฒนาโปรแกรม ที่น่าสนใจ !

Code name (โค้ดเนม) คือ ชื่อที่ใช้เรียกรหัสการพัฒนาโปรแกรมต่างๆ ที่ทีมผู้พัฒนาโปรแกรมนั้นๆตั้งขึ้นมา สำหรับใช้เรียกตัวโปรแกรมเวอร์ชั่นนั้นๆในหมู่นักพัฒนาด้วยกัน วันนี้ผมไปเจอตัวอย่าง 114 โค้ดเนมที่ใช้เรียกในการพัฒนาซอฟต์แวร์ของบริษัท หรือค่ายโปรแกรมชื่อดัง // ดูไว้เก็บเป็นความรู้รอบตัวได้นะครับ ^^ ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet