cra sinopharm Archive


Latest Posts

ดาวน์โหลด CRA SINOP แอพจองวัคซีนซิโนฟาร์ม ของราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ราคา เข็มละ 777 บาท

เตรียมตัวกันให้พร้อมครับ สำหรับคนที่สนใจวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม สำหรับประชาชนทั่วไป ที่ทางราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์จะเปิดให้จองผ่าน CRA SINOP แอพจองวัคซีนซิโนฟาร์ม ในรอบแรกเป็นจำนวน 40,000 ราย กำหนดการเปิดจองวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 08:00 น. ราคาคนละ 1,554 บาท หรือคิดเป็นเข็มละ 777 บาท ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet