DEEP Archive


Latest Posts

ลิงก์ถ่ายทอดสด อบรม DEEP สพฐ. แพลตฟอร์มเรียนออนไลน์

ลิงก์ดูการฝึกออบรมการใช้ DEEP ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ ของ สพฐ. ที่เป็นความร่วมมือของ Google และ Microsoft วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 08:30 น. – 16:30 น. ผ่านทาง Youtube Live ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet

วิธีสมัคร DEEP ระบบเรียนออนไลน์ จาก สพฐ.

สพฐ. เปิดนักเรียนลงทะเบียนระบบ DEEP แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ ซึ่งชื่อเต็มๆ ก็คือ Digital Education Excellence Platform ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet

เปิดลงทะเบียน DEEP.go.th แพลตฟอร์มเรียนออนไลน์ สพฐ.

สพฐ. เปิดตัว. DEEP แพลตฟอร์มเรียนออนไลน์ ที่รวมเอาแอพในเครือ G Suite (Google App) และ Microsoft 365 มารวมในบัญชีเดียวกัน ให้ครู นักเรียน ใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้ฟรีๆ ซึ่งตอนนี้มีกำหนดให้ทุกโรงเรียนเตรียมความพร้อมในการสมัครให้กับนักเรียนทุกคน ให้ทันใช้ตอนเปิดภาคเรียน 1 กรกฎาคม 2563 ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet