election Archive


Latest Posts

[2563] ไม่ไปเลือกตั้งอบจได้ไหม ต้องทำอย่างไร ?

สำหรับคนที่ไม่ได้ไปเลือกตั้ง อบจ. ปี 2563 สามารถแจ้งเหตุกับกรมการปกครองย้อนหลังได้ เพื่อป้องกันการเสียสิทธิทางการเมืองอื่นๆ โดยทำเป็นหนังสือซึ่งต้องระบุเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน สามารถแจ้งด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทนหรือจัดส่งทางไปรษณีย์ หากไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ก่อนวันที่ 27 ธันวาคม 2563 ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet

ไม่ไปเลือกตั้ง อบจ ต้องทำอย่างไร ถึงจะไม่เสียสิทธิ ?

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต ออกประกาศการแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ. สำหรับคนที่สิทธิ์เลือกตั้ง อบจ. 2563 แต่มีธุระหรือเหตุจำเป็นอื่นๆ ทำให้ไม่สามารถไปเลือกตั้งได้ สามารถกรอกแบบฟอร์มแจ้งได้ก่อนและหลังการเลือกตั้ง 7 วัน เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกจำกัดสิทธิการสมัครเป็น สส กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet

iPrice วิเคราะห์กระแสเลือกตั้ง 2562 ส่งผลกับอีคอมเมิร์ซมากแค่ไหน?

อาจกล่าวได้ว่า ‘การเลือกตั้ง’ เป็นหนึ่งใน ‘เทศกาล’ ที่ได้รับกระแสความนิยมถล่มทลายไม่ต่างจากเทศกาลประจำปีของไทยเลยทีเดียว เพราะประชาชนแต่ละคนต้องออกมาใช้สิทธิ บางรายที่ทำงานในต่างแดนหากไม่มีหน่วยเลือกตั้งใกล้เคียงเปิดให้ลงคะแนนล่วงหน้าก็อาจต้องวางแผนหยุดงานเพื่อเดินทางกลับมาเลือกตั้งในภูมิลำเนาของตนเอง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อธุรกิจต่าง ๆทั้งนั้น ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet

ตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้ง 2562 ด้วยตนเองง่ายๆ ผ่านแอพ Smart Vote ของ กกต.

กกต. เปิดใช้ฟีเจอร์ “ตรวจสอบหน่วยเลือกตั้ง” ในแอพพลิเคชั่น Smart Vote ที่ผมเคยแนะนำไปแล้ว (ใครยังไม่รู้จัก คลิกอ่านที่นี่) ซึ่งจะทำให้เรารู้ว่าการเลือกตั้ง ส.ส. ครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2562 นี้ จะต้องไปเลือกที่ไหน หน่วยเลือกตั้งใด ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet

วิธีลงทะเบียนขอเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ปี 2562

สำหรับคนที่ติดธุระอยู่ต่างประเทศ ไม่ว่าจะไปทำงานหรือไปเรียน สำหรับการเลือกตั้งใหญ่ปี 2562 นี้ ทาง กกต. ก็ได้เปิดให้มีการลงทะเบียนขอเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรผ่านระบบอินเทอร์เน็ตด้วย และสามารถเลือกตั้งได้พร้อมกันวันที่ 24 มีนาคม 2562 ณ หน่วยเลือกตั้งที่ต่างประเทศ (สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ในแต่ละประเทศ) ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet

วิธีการขอเลือกตั้งล่วงหน้า 2562 นอกเขต วันที่ 17 มีนาคม 2562

นอกจากการเปิดให้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าแบบในเขตเลือกตั้งแล้ว สำหรับคนที่ติดธุระในวันเลือกตั้งจริง และไม่สามารถกลับไปยังที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเพื่อเลือกตั้งได้ ทาง กกต. ก็ได้เปิดช่องให้เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตด้วย สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีถิ่นที่อยู่ซึ่งอยู่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบบ้านหรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งน้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet

วิธี เลือกตั้งล่วงหน้า 62 แบบในเขต วันที่ 17 มีนาคม 2562

สำหรับคนที่ติดธุระจำเป็นไม่สามารถเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ได้ ทาง กกต. ได้เปิดให้ลงทะเบียนเพื่อขอลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าแบบในเขตได้ ซึ่งจะมีการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ 17 มีนาคม 2562 ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2562 ต้องอายุเท่าไร ? มีเงื่อนไขอะไรบ้าง

การเลือกตั้งใหญ่ของประเทศไทยกำลังจะมาถึง ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 นี้แล้ว สำหรับคนที่สงสัยว่าตัวเองมีสิทธิ์เลือกตั้งหรือไม่ โดยเฉพาะบุคคลาที่ไม่เคยเลือกตั้งมาก่อน หรือเพิ่งมีอายุครบกำหนด ตอนนี้ผมได้รวบรวมข้อมูลสรุปจากเว็บไซต์ของ กกต. มาฝากครับ ดูกันว่าใครบ้างที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้ง ส.ส. คราวนี้ ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet

แอพ SMART VOTE แอพดูข้อมูลการเลือกตั้ง 2562 จาก กกต.

กกต. เปิดตัวแอพ SMART VOTE เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้ง ข้อมูลเกี่ยวกับพรรคการเมืองข้อมูลที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่เกิดขึ้นและที่จะมีขึ้นในครั้งต่อๆ ไป ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet

กกต. เปิดลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า และเลือกตั้งนอกเขต 2562

กกต. เปิดให้คนไทยที่สิทธิ์เลือกตั้งทุกคน ลงทะเบียนยื่นคำขอเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตตามที่อยู่ทะเบียนบ้าน หรือลงทะเบียนเพื่อล่วงตั้งล่วงหน้า กรณีที่ติดธุระไม่สามารถมาเลือกได้ในวันจริง ซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet

ลงทะเบียน ลงประชามตินอกเขต/จังหวัดอื่น ได้ง่ายๆ ผ่านเว็บไซต์ ไม่ต้องส่งเอกสารใดๆ

เป็นที่ทราบกันดีกว่าวันที่ 7 สิงหาคม 2559 นี้ ทางรัฐบาลจะจัดให้มีการลงประชามติ เพื่อรับ หรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญใหม่ โดยประชาชนคนไทยที่มีอายุครบ 18 ปี ก็จะมีสิทธิ์เข้าร่วมลงประชามติดังกล่าวได้เช่นเดียวกับการเลือกตั้ง ซึ่งในตอนนี้ทาง กกต. ก็ได้เปิดให้คนที่มีสิทธิ์ลงประชามติ สามารถลงทะเบียนเพื่อขอลงประชามตินอกเขตพื้นที่ทะเบียนบ้านของตัวเอง (เช่น มาทำงานที่กรุงเทพฯ แต่ทะเบียนบ้านยังอยู่ต่างจังหวัด) ได้ ผ่าน 3 ช่องทาง คือ ยื่นด้วยตนเอง ณ ที่ว่าการอำเภอ, ยื่นผ่านทางไปรษณีย์ และยื่นผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นวิธีการที่ง่าย ที่ผมจะมาแนะนำในวันนี้ ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet

เชิญชมงาน : POWER MALL ELECTRONICA งานเทรดโชว์เครื่องใหม่ไฟฟ้าประจำปีจาก The Mall, Paragon

[ข่าวประชาสัมพันธ์] POWER MALL คืนความสุขส่งท้ายปี จัดงาน POWER MALL ELECTRONICA ยิ่งใหญ่พร้อมกัน 4 มุมเมือง ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet

กกต. เตรียมทำแอพสำหรับให้ประชาชนจับผิดทุจริตการเลือกตั้ง

สำนักคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เปิดเผยผ่านนายสมชัย ศรีสุทธิยากร ว่าขณะนี้ กกต. มีแผนที่กำลังจะทำแอพพลิเคชั่นสำหรับให้ประชาชนช่วยจับผิดและรายงานการทุจริตเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสมาร์ทโฟน เพื่อรองรับการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยคาดว่าแอพดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในเวลาประมาณ 6 เดือนนี้ครับ …คอยติดตามชมผลงานกันต่อไป ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet