English Archive


Latest Posts

Echo English : แอปฝึกภาษาอังกฤษ ที่พลเอกประยุทธ์ฯ และกระทรวงศึกษาฯ แนะนำ

มีแอปที่เกี่ยวกับการศึกษามาแนะนำครับ เป็นแอปฝึกภาษาอังกฤษเพื่อคนไทย โดยไฮไลท์ของแอปนี้อยู่ตรงที่เป็นโครงการร่วมมือระหว่างภาครัฐ (โดยกระทรวงศึกษาธิการ) กับภาคเอกชน ที่ร่วมมือกันสร้างแอปที่ชื่อว่า Echo English ออกมา สำหรับช่วยให้คนไทยทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป ได้เข้าถึงแหล่งความรู้ในการฝึกภาษาได้ง่ายๆ (ผ่านสมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต) และไม่เสียค่าใช้จ่าย ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet