equation Archive


Latest Posts

Mathematics Add-In โปรแกรมสำหรับแก้/พิมพ์สมการใน Microsoft Word

มีเครื่องมือดีๆ สำหรับคนที่ใช้โปรแกรม Microsoft Word มาฝากครับ โดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาที่ต้องใช้ Word พิมพ์งานที่เกี่ยวกับตัวเลขหรือสมการทางคณิตศาสตร์ ชื่อโปรแกรมว่า Mathematics Add-In เป็นโปรแกรมเสริมที่จะทำให้ Word ของเรามีความสามารถในการแก้โจทย์สมการคณิตศาสตร์ รวมทั้งสามารถสร้างกราฟได้ ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet