GAT Archive


Latest Posts

แนะนำวิธีสมัคร GAT PAT 64 ผ่านเว็บไซต์ เริ่มวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นี้

ขั้นตอนการสมัครสอบ GAT PAT ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งจะเริ่มเปิดให้สมัครสอบในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09: 00 น. ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 23:59 น. ผ่านทางระบบออนไลน์ และเปิดให้ชำระเงินผ่านช่องทางต่าๆ ไปจนถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 20:00 น. ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet