GodMode Archive


Latest Posts

วิธีเปิดใช้งานโหมดพระเจ้า (GodMode) ของ Windows 10

ใครที่ใช้ Windows 10 วันนี้ผมมีทิปเล็กๆ น้อยๆ มาแนะนำ เป็นเทคนิคการเปิดใช้งาน “GodMode” หรือโหมดพระเจ้า ที่ทำให้เราสามารถเข้าไปตั้งค่าระบบต่างๆ ของ Windows ไม่ว่าจะเป็นได้จากหน้าต่างเดียว เหนือกว่าส่วนตั้งค่าของ Control Panel เสียอีก ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet