K Point Archive


Latest Posts

K Point โฉมใหม่ คืออะไร แลกอะไรได้บ้าง !

K Point ชื่อใหม่ของคะแนนสะสมของธนาคารกสิกรไทย ใช้แทนที่ชื่อ KBank Reward Point โดยคะแนนดังกล่าว เป็นคะแนนที่ลูกค้าได้รับจากธนาคาร ผ่านการใช้ผลิตภัณฑ์/บริการ ตามที่ธนาคารกำหนด เช่น การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทย, การเข้าร่วมภารกิจ (Mission) และทำตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดสำเร็จ ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet