KBT Archive


Latest Posts

จ่ายใบสั่งออนไลน์ ได้แล้ววันนี้ที่ กรุงไทย ATM และ กรุงไทย NEXT

ธนาคารกรุงไทย ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงข่าวการรับชำระค่าปรับ โดยวิธีการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และการพัฒนาด้าน e-Payment (เพิ่มเติม) เพื่อพัฒนาระบบใบสั่งออนไลน์แบบครบวงจร โดยเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งทุกสถานีกับกรมการขนส่งทางบก อำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในการดูรายงานและข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นต่อการออกใบสั่ง ด้านประชาชนสามารถชำระค่าปรับผ่าน Banking Agent ของธนาคาร นอกเหนือจากสาขา เครื่องเอทีเอ็ม แอปพลิเคชั่นกรุงไทย NEXT และเตรียมขยายการชำระใบสั่งผ่านเว็บไซต์และต่างสถานี เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet