king Archive


Latest Posts

รวมข้อมูล ที่จอดรถงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562

เว็บไซต์ของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้เผยแพร่ข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ของจุดจอดรถ 27 แห่งเพื่อเชื่อมโยงกับบริการรถ Shuttle Bus 11 เส้นทางเข้าสู่บริเวณพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยแบ่งจุดจอดรถออกเป็นโซน 4 โซนรอบกรุงเทพฯ และอีก 1 โซนในกรุงเทพชั้นใน จอดได้ตั้งแต่วันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet

ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และรูป ร.10 (ภาพพระราชทาน)

เว็บไซต์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) อัญเชิญตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (ภาพพระราชทาน) เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีให้ประชาชนหรือหน่วยงานต่างๆ ได้ดาวน์โหลดเพื่อนำไปประดับหรือประดิษฐานตามความเหมาะสมและสมพระเกียรติ ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet

E-book คำศัพท์ที่ใช้ในพระราชพิธีพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9

ในช่วงเวลาของงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เราจะได้ยินคำศัพท์เฉพาะหรือชื่อเรียกต่างๆ ผ่านสื่อบ่อยขึ้น ซึ่งแต่ละคำหลายคน(รวมถึงผม)อาจไม่เคยได้ยินหรือทราบความหมายมาก่อน ด้วยเหตุนี้กรมศิลปากร ในนามของกระทรวงวัฒนธรรม จึงได้เผยแพร่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-book ให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับคำศัพท์ที่ใช้ในงานพระราชพิธีดังกล่าวให้ประชาชนคนไทยสามารถไปอ่าน/ศึกษาหาความรู้กันได้ฟรีๆ ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet

รวมเว็บจุดเทียนชัยถวายพระพร ออนไลน์ วันพ่อแห่งชาติ 2556 #WeloveKingTH

เนื่องในวันนี้วันที่ 5 ธันวาคม หรือเป็นวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งเป็นวันที่คนไทยทุกคนต่างร่วมแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งวันนี้ผมก็ได้รวบรวมเว็บไซต์สำหรับจุดเทียนชัยถวายพระพรแบบมาฝากท่านผู้อ่านกันครับ เผื่อใครไม่ได้ออกไปข้างนอกก็สามารถทำแบบออนไลน์ได้เลย ซึ่งมีมาให้เลือกด้วยกันถึง 3 เว็บครับ ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet