mask Archive


Latest Posts

รายชื่อร้านธงฟ้า ที่จำหน่ายหน้ากากอนามัย ของกรมการค้าภายใน

จุดจำหน่ายหน้ากากอนามัยและสินค้าอุปโภคบริโภคโครงการธงฟ้าสู่ชุมชน (Mobile Unit) วันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลาจำหน่ายเริ่มประมาณ 11.00 น. ทั้งนี้ แต่ละจุดอาจเปิดจำหน่ายในเวลาแตกต่างกันตามแต่ระยะทางใกล้ – ไกล จากจุดกระจายสินค้า ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet